با حضور مدیریت حوزه علمیه خواهران بوشهر صورت گرفت :

مرحوم مجتبی عاشوری عموزاده ی شهید محمد رضا عاشوری اهرمی منزل مسکونی خود را وقف فعالیتهای قرآنی حوزه ریحانه النبی س اهرم کرد

شناسه خبر : 74619

1397/12/21

تعداد بازدید : 396

مرحوم مجتبی عاشوری عموزاده ی  شهید محمد رضا عاشوری اهرمی منزل مسکونی خود را وقف فعالیتهای قرآنی حوزه ریحانه النبی س اهرم کرد
مرحوم مجتبی عاشوری که عموزاده ی شهید محمد رضا عاشوری اهرمی می باشد منزل مسکونی خود را وقف فعالیتهای قرآنی ودینی حوزه علمیه ریحانه النبی اهرم س کرد .

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر ،مرحوم مجتبی عاشوری از نزدیکان شهید محمد رضاعاشوری اهرمی منزل مسکونی خود را وقف فعالیتهای قرآنی ودینی حوزه علمیه ریحانه النبی  س اهرم کرد .این دیدار  با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر ومدیر مدرسه ریحانه النبی اهرم س و پدر ومادر مرحوم مجتبی عاشوری وجمعی از بزرگان وبرادر شهید عاشوری برگزار گردید .فاطمه یوسفی مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر ضمن ابراز همدردی وعرض تسلیت به خانواده مرحوم مجتبی عاشوری  وهمچنین عرض تبریک به جهت فعل خیر خواهانه این خانواده بزرگ بیان داشت :با این اتفاق شما در آزمون وامتحان سخت الهی قرار گرفته اید ودر این امتحان مورد مغفرت ورحمت بی پایان الهی واقع میشوید .این وعده خدای متعال است که در قرآن کریم با جمله وبشر الصابرین ،صابران را  مژده وبشارت داده است .وی افزود :در آینده نزدیک منزل مرحوم مجتبی عاشوری تبدیل به موسسه قرآنی ومرکز معارف اسلامی شهر اهرم خواهد شد .در ادامه سلیمه بابایی مدیر مدرسه ریحانه النبی اهرم س ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم مجتبی عاشوری از عمل ونیت خداپسندانه این خانواده تقدیر وتشکر کردند .