کارکنان حوزه علمیه ریحانه النبی اهرم س حقوق فروردین ماه خود را به سیل زدگان اختصاص دادند

کارکنان حوزه علمیه ریحانه النبی اهرم س حقوق فروردین ماه خود را به سیل زدگان اختصاص دادند

شناسه خبر : 75273

1398/01/19

تعداد بازدید : 284

کارکنان حوزه علمیه ریحانه النبی اهرم س حقوق فروردین ماه خود را به سیل زدگان اختصاص دادند
کارکنان حوزه علمیه ریحانه النبی اهرم س حقوق فروردین ماه خود را به سیل زدگان اختصاص دادند .

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر ،با توجه به وقوع سیل وآسیبهایی که دامنگیر هموطنان عزیزمان شده است .طی جلسه ای که سلیمه بابایی مدیر حوزه علمیه ریحانه النبی  س اهرم با کارکنان حوزه علمیه ریحانه النبی س اهرم داشتند بیان داشتند :به جهت همیاری با سیل زدگان وتبعیت از فرامین مقام معظم رهبری مد ظلله در جهت کمک رسانی به سیل زدگان ،حقوق فروردین ماه خود وکارکنان مدرسه  را به این امر اختصاص دهند .